12391333_848921998554572_454036170058289274_n

پولیس کابل یک بانو را به اتهام سوء استفاده از نام اعضای خانه‌وادۀ مقام‌های ارشد حکومتی بازداشت کرده‌است.

عبدالرحمان رحیمی، فرمان‌دۀ پولیس کابل می‌گوید این خانم فعال مدنی، شاعر و نویسنده است که از نام خانم معاون دوم رییس اجرایی سوء استفاده و با بانوی اول کشور گفت‌گو کرده‌است.

به گفتۀ پولیس کابل ترنم سیدی خودش را خانم معاون دوم رییس اجرایی معرفی کرده و با استفاده از این موقف با خانم رییس جمهور دیدار و گفت‌گو کرده‌است.

پولیس کابل می‌گوید هرکسی که بخواهد از نام مقام‌های حکومتی سوء استفاده کند با او برخورد جدی قانونی صورت می‌گیرد.

در همین حال برخی از سایت‌های خبری گفته‌اند که خانم ترنم یدی پس از دیدار با بانوی اول و انتقاد تند از حکومت وحدت ملی توسط پولیس بازداشت شده‌است.

خانم ترنم سیدی از ولایت هرات است و تا کنون خانه‌وادۀ او در مورد چگونه‌گی این موضوع اظهار نظر نکرده‌اند.