earthquake-in-Kabul-1

زمین‌لرزۀ شدید یک‌بار دیگر برای سومین بار در طی حدود دوماه، پایتخت و بخش‌های شمال و شمال‌شرق افغانستان و بخش‌هایی از هند و پاکستان را تکان داد.

این زمین‌لرزه حدود ساعت ۱۱:۴۵ اتفاق افتید و ادارۀ سروی جیولوژی ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرد که با شدت ۶,۲ ریکتر رخ داده‌است.

این زمین‌لرزه ۲۰۳ کیلومتر در عمق زمین بود و مرکز آن ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان در شمال‌شرق افغانستان بوده‌است.

هرچند در افغانستان تلفات و خسارات ناشی از این زمین‌لرزه تا هنوز مشخص نیست ولی در پاکستان نیز اثراتی داشته و شماری زخمی شده‌اند.

این در حالی‌ست که حدود دوماه پیش یک زمین‌لرزۀ به شدت ۷,۵ درجۀ ریکتر که مرکز آن در ولسوالی جرم ولایت بدخشان بود، رخ داد.

در آن روی‌داد ۱۱۵ تن در افغانستان کشته شده حدود ۵۰۰ نفر زخمی گردیدند و ۴۰۰۰ خانه نیز تخریب گردید.

یک ماه پس از آن نیز زمین‌لرزه‌یی با شدت بیش‌تر از ۵ درجۀ ریکتر که مرکز آن در ولسوالی اشکاشم بدخشان بود رخ داد و این سومین زمین‌لرزه در حدود دوماه در افغانستان است.