206705053354eb5e0809742

طالبان در دیدار به بزرگان قومی ولایت بادغیس گفته‌اند، تنها در صورتی اجازۀ انتقال برق ترکمنستان را می‌دهند که وزیر[نام‌نها] آنان این قرارداد را با ترکمنستان امضا کند.

به گزارش رایو آشنا به نقل از رییس شورای ولایتی بادغیس، این موضوع به تازه‌گی از سوی گروه طالبان در این ولایت مطرح شده و آنان خواستار یک نسخۀ قرارداد با ترکمنستان شده‌اند.

حاجی ناصر نظری گفته‌است که طالبان در دیدار با بزرگان قومی بادغیس خواهان فرستادن یک نسخۀ قرارداد انتقال برق ترکمنستان به خاطر تایید وزیر[نام‌نهاد] انرژی و آب‌شان در پاکستان شده‌اند.

طالبان گفته‌اند تنها زمانی اجازۀ ساخت برج‌ها و کشیدن کیبل‌های برق از خاک ترکمنتسان به ذخیره‌گاه برق در شهر قلعۀ نو را می‌دهند که به خواست‌شان پاسخ داده شود.

آقای نظری گفته‌است نخستین شرط طالبان این است که نسخۀ قرارداد باید توسط مردم به پاکستان برده شده در آن‌جا به وزیر برق طالبان صحبت شود و پس از تایید، برق انتقال یابد.

بر بنیاد این گزارش، هم‌چنان طالبان گفته‌اند به ساحاتی که سیم برق از آن می‌گذرد نیز برای مردمش برق داده شود.

رییس شورای ولایتی بادغیس این عمل‌کرد طالبان را پیام مشخص کشورهای هم‌سایه برای توقف چنین پروژه‌ها خوانده و گفته‌است که این کشورها می‌خواهند باعث توقف و کاهش چنین برنامه‌ها شوند.

در همین حال علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان گفته‌است که حکومت تحت هیچ شرایطی حاضر نمی‌شود به طالبان باج دهد و اگر این موضوع به صورت امنیت اجتماعی و از طریق بزرگان قومی حل نشد، به نیروهای امنیتی مراجعه خواهد شد.