n00043390-b

انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان گزارش تازه‌اش را از تحقیق در مورد روند افراط‌گرایی در صفوف پولیس ملی افغانستان به نشر رسیانید. در این تحقیق به نگرانی‌ها در مورد ورود باورهای افراطی و تصورها مبنی بر نشعت افراط‌گرایی به صورت‌های گوناگون از جمله حمله‌های خودی، کوتاهی در وظیفه و ترک خدمت و گروگان‌گیری در میان نیروهای امنیتی پرداخته شده‌است.

در این پژوهش با ۱۴۹۸ رتبه‌دار و پرسونل نظامی، ۱۵۱ افسر و هشت رهبر مذهبی نظامی در ۱۱ ولایت افغانستان به شمول بلخ، بامیان، غور، هلمند، هرات، کابل، قندهار، قندز، ننگرهار، پکتیا و پکتیکا گفت‌گو شده‌است.

هم‌چنان در این نظرسنجی ۳۰ پرسش مطرح شده که مدیریت آن را محققان ساحوی به دوش گرفتند و در آن از روش‌های کمی و کیفی در انتخاب نهادها و افراد مورد نظر استفاده شده‌است.

در این گزارش در مورد اختلاف‌های ایدیولوژیک در میان پولیس گفته شده که ناتوانی در ازبین‌رردن روابط پرسونل امنیتی با جوامع ملی‌شان خود باعث ایجاد تنش و رقابت شده و سبب رقابت میان ایدیولوژی‌های محلی از جمله طالبان و گروه‌های تاثیرگذار دیگر با دولت دیموکراتیک می‌شود.

در گزارش در مورد شکایت ها و نارضایتی‌ها گفته شده که تبعیض و قوم‌گرایی که در روابط و حمایت رهبران محلی از پرسونل امنیتی ریشه دارد، سبب ایجاد نارضایتی‌ها و دشمنی‌ها در میان اعضای نیروهای امنیتی شده و باعث تحریک خشونت در میان صفوف آنان در برابر نیروهای خارجی می‌شود و در نتیجه به فرار و ترک خدمت آن‌ها می‌انجامد.

هم‌چنان در مورد نفوذ طالبان در میان نیروهای امنیتی چنین نتیجه به دست آمده که نماینده گان طالبان محلی که با اعضای خانه‌واده‌های نیروهای امنیتی آشنایی دارند، همواره اعضای گروه خود را به مناطق بود و باش آن‌ها برای استفاده از ظرفیت در تطبیق تکتیک‌های نفوذی و تهدیدی خود ارسال می کنند که این تاکتیک‌ها از طریق روابط فامیلی، برای متقاعدکردن پرسونل پولیس ملی افغانستان برای واگذاری سمت‌های شان استفاده می‌شود.

در همین حال در مورد حمله‌های سبز و آبی که شامل حملۀ خودی و گاهی حمله بالای نیروهای خارجی می‌شود نتیجۀ تحقیق چنین نشان می‌دهد که به طور طبیعی بیش‌ترین حوادث مربوط به حمله‌های سبز بر آبی جنبۀ شخصی داشته و بیش‌تر ناشی از نارضایتی‌های شخصی و باورهای فردی است تا اقدام جمعی به عنوان انگیزه اساسی این عمل‌کرد.

بر بنیاد این گزارش بسیاری از گفت‌گوشونده‌گان در جریان تحقیق معتقدند که مقاومت مسلحانه در مقابل فساد و منتقدان اسلام، با وجود نیروهای امنیتی و دفاعی قابل توجیه است.

بیش تر از یک چهارم پرسش شونده‌گان در مورد گروه‌های بین قومی و مذهبی معتقدند که تبعیض قومی علت اصلی جنگ در افغانستان است.

در همین حال نزدیک به نیمی از شرکت‌کننده‌گان در نظر سنجی معتقدند که کنوانسیون بین‌المللی در بارۀ زنان افغانستان و حقوق بشر هم‌سو با ارزش‌های اسلامی نیستند. بیش‌تر این مشارکت کننده‌گان ازو ولایت های قندز و قندهار بوده‌اند.

در مورد حقوق زنان نیز بیش‌تر از ۸۰ درصد پرسش‌شونده‌گان ولایت قندهار توبیخ فزیکی زنان به خاطر تمرد از قانون اسلامی یا بی‌احترامی به سنت و فرهنگ افغانی را تایید می‌کنند.