45666

ایالات متحدۀ امریکا و پاکستان در مورد ازسرگیری گفت‌گوهای صلح حکومت افغانستان با گروه طالبان به توافق رسیده‌اند.

روزنامۀ دان پاکستانی گزارش می‌دهد جنرال راحیل شریف، رییس ستاد ارتش پاکستان که در یک سفر به ایالات متحدۀ امریکا رفته با چهره‌های برجستۀ کابینۀ بارک اوباما از جمله جو بایدن، معاون رییس جمهور آن کشور در این مورد گفت‌گو کرده‌است.

این روزنامه به نقل از یک منبع گزارش می‌دهد که راحیل شریف با مقام‌های امریکایی توافق کرده که با درنظرداشت اوضاع کنونی، گفت‌گوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان هرچه زود از سر گرفته شود.

منبع هم‌چنان افزوده‌است که در مورد تعیین چارچوب زمانی گفت‌گوها بدون حضور چین و افغانستان چیزی گفته نشده‌است.

این در حالی‌ست که حکومت افغانستان بالای پاکستان اعتماد لازم را ندارد و هم‌زمان با پافشاری‌های پی‌هم پاکستان در این مورد، پذیرفتن این خواست پاکستان را مشروط بر برآورده‌شدن خواست‌های اخیر رییس جمهور غنی می‌داند.

روز گذشته سید ظفر هاشمی، معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری یک‌بار دیگر در مورد چراغ‌های سبز پاکستان برای ازسرگیری گفت‌گوهای صلح افغانستان به خبرنگاران گفت که پاکستان باید در آغاز شرط‌های افغانستان را بپذیرد.

آقای هاشمی گفت افغانستان که در خاک پاکستان آزادانه فعالیت دارند و با مردم افغانستان اعلام جنگ می‌کنند، پاکستان باید در آغاز این گروه‌ها را هدف قرار دهد.

پیش از این نیز رییس جمهور بارها تکرار کرده که صلح افغانستان دو بعد دارد که صلح با پاکستان و صلح با طالبان است و پاکستان در یک جنگ نااعلام‌شده با افغانستان قرار دارد.

حدود پنج ماه پیش، پس از برگزاری نخستین دور گفت‌گوی صلح با طالبان و آغاز نخستین امیدواری‌ها برای ادامۀ این روند، قرار بود پس از مدت کوتاهی دومین دور گفت‌گو نیز راه‌اندازی شود امااعلام  خبر مرگ ملا عمر همه چیز را بر هم زد.