سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل شریک‌خواندن طالبان از سوی سخن‌گوی پنتاگون را خطای لفظی می‌داند.

سخن‌گوی وزارت دفاع امریکا چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در جریان صحبت‌هایش در یک نشست خبری واژۀ شریک را برای طالبان به کار برده‌است.

اکنون سفارت ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید:” سخنگوی وزارت دفاع امریکا در پیوند به «شریک» خواندن طالبان، مرتکب خطای لفظی شده است. طالبان به یقین که شریک نیستند. در موقف ما نسبت به آنها تغییری نیامده است”.

در اعلامیۀ سفارت ایالات متحدۀ امریکا هم‌چنان آمده‌است که امریکا از یک روند سیاسی تحت رهبری افغانان که در آن همه گروه‌های مخالف به شمول طالبان بتوانند از مجرای یک گفت‌گوی سیاسی بین‌الافغانی در بارۀ آیندۀ کشورشان مذاکره کرده در نهایت منازعۀ افغانستان را حل و فصل نمایند، حمایت می‌کند.

هم‌چنان سفارت امریکا می‌گوید طالبان دو انتخاب دارند؛ یادعوت حکومت افغانستان مبنی بر واردشدن به روند صلح و پیوستن به یک نظام سیاسی مشروع که از یک افغانستان واحد، متحد و مورد حمایت جامعۀ جهانی نماینده‌گی کند پاسخ دهند ویا به جنگ با حکومت افغانستان ادامه داده و موجب بی‌ثباتی متداوم خواهند شد.

در اعلامیه آمده‌است که ایالات متحدؤ امریکا از برایند هرگونه تلاش سیاسی که منجر به آماده‌گی طالبان و هر گروه مسلح دیگر مبنی بر ختم جنگ و خشونت و قطع رابطه با تروریزم بین‌المللی در افغانستان شود حمایت می‌کند.