Urban Development Affairs Minister Sadat Mansoor Naderi

دولت جمهوری خلق چین ۱۰،۰۰۰ واحد اپارتمان رهایشی از کمکهای اقتصادی بدون بازپرداخت در کابل میسازد.

این موضوع را سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی افغانستان بیان نموده گفت، پس از کمکهای شوروی سابق در بخش خانه سازی افغانستان، این دومین پروژه بزرگ خانه سازی در افغانستان خواهد بود که می تواند تعدادی زیادی از مستحقین و کارمندان دولت را که بدون سرپناه اند، را صاحب خانه دایمی بسازد.

آقای نادری گفت که این پروژه از سوی وزارت شهرسازی افغانستان با معیارهای بلند ساختمانی اجراء خواهد شد.

وی گفت که این واحدهای رهایشی در مساحت کم، با قیمت ارزان و اقساط دراز مدت برای آن عده از کارمندان دولتی که تا اکنون خانه و یا اپارتمان رهایشی دایمی از خود ندارند، توزیع خواهد شد.

نادری می گوید که تطبیق این پروژه گامی بزرگی برای نهادینه شدن مفهوم ساخت «خانه قابل استطاعت» در افغانستان بوده و راه اندازی پروژه های رهایشی ارزان قیمت می تواند مشکلات بی سرپناهی را در افغانستان رفع نموده و یکی از شاخصه های که بتواند در رشد اقتصادی کمک نموده و قشر متوسط را در کشور به وجود بیاورد، خواهد بود.

سید سعادت منصور نادری گفت که در یک دهه گذشته بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار در عرصه های مختلف به مصرف رسیده که هیچ تاثیری مستقیمی روی زنده گی قشر غریب و بدون سرپناه نداشته است، اما اعمار ۱۰،۰۰۰ باب واحد مسکونی از سوی کشور چین هدیه ی بزرگ و به یادماندنی ی برای شهروندان افغانستان خواهد بود.

Ministry of URban Development Affairs Project

آقای نادری علاوه کرد که اکنون جوانان پس از ازدواج به دلیل گران بودن خانه های رهایشی و نبود سیستم رهنی در کشور، نمی توانند مالک واحد مستقل مسکونی شوند، اما وزارت شهرسازی افغانستان در نظر دارد تا با همکاری نهادهای دیگر، سیستم ایجاد خانه های ارزان قیمت را در اقساط دراز مدت فراهم نماید تا متقاضیان بتوانند بدون انباشت سرمایه قبلی، قسمتی از معاش شانرا برای پرداخت اقساط خانه تخصیص داده مالک سرپناه دایمی شوند.

این درحالی است که در سالهای پسین، بیشتر از شهروندان افغانستان از قریه جات و قصبات اصلی شان به شهرها کوچیده و به دلیل گران بودن  قیمت زمین در شهرها برای مدتهای طولانی بدون سرپناه دایمی در مکانهای کرایی زنده گی میکنند.