PARLAMAN-21وزارت مالیه می‌گوید جمع‌آوری مالیه ده ماه اخیر در ده سال گذشته بی‌سابقه بوده‌است.

محمد اکلیل حکیمی، وزیر مالیۀ افغانستان روز دوشنبه(۴ میزان) در نشست پاسخ‌یابی مجلس نماینده‌گان در کابل این سخن را اظهار کرد.

آقای حکیمی خاطرنشان ساخت که جمع‌آوری عواید در ده ماه گذشته به مقایسۀ ده سال گذشته بی‌سابقه بوده و در حالی که دوماه سال مالی هنوز مانده به نزدیک به ۱۰۰ ملیارد افغانی تا کنون رسیده‌است.

او افزود:” سال ۱۳۹۳ عواید مجموعی ما ۹۹ ملیارد افغانی بود امروز از ختم سال مالی دور هستیم فعلا ۹۴ ملیارد همین حالا ما جمع‌آوری کرده‌ایم”.

وزیر مالیه خاطرنشان ساخت که بر بنیاد پیش‌بینی وزارت مالیه تا دوماه آینده ۲۰ میلیارد افغانی دیگر نیز به خزانۀ حکومت جمع‌آوری خواهد شد و مجموعا به ۱۱۴ ملیارد خواهد رسید.

به گفتۀ وزیر مالیه مصرف بودجه تا کنون بیش از ۶۰ درصد است و مصرف تخصیصی که از سوی این وزارت صادر شده به بیش‌تر از ۹۵ درصد می‌رسد که تا آخر سال تمام بودجۀ عادی به مصرف خواهد رسید.

حکیمی بیان داشت که تا امروز بودجۀ انکشافی اختیاری و غیر اختیاری نیز ۳۵ درصد مصرف شده که تا پایان سال به ۶۰ درصد می‌رسد.