Afghanتیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های یک‌روزۀ ۵۰ آوره در برابر برابر زمبابوی یک پیروزی تاریخی را به دست آورد.

پیش از این افغانستان دو پیروزی و دوشکست را در برابر زمبابوی در کارنامه‌اش رقم زده بود اما در آخرین بازی، روز گذشته توانست پیروز این رقابت‌ها شود.

در نخست زمبابوی بر اساس شیر و خط قرار شد بازی را آغاز کند اما توپ‌زدن را به بازی‌کنان افغانستان سپرد تا آغازگر بازی باشند.

افغانستان در این دیدار توانست در ۵۰ آور با ازدست‌دادن ۹ بازی‌کن ۲۴۶ دوش را برای زمبابوی هدف تعیین کند.

بازی‌کنان زمبابوی در ۴۴,۱ آور با به دست آوردن ۱۷۲ دوش تمام‌شان از میدان حذف شدند و نتوانستند هدف تعیین‌شده از سوی افغانستان را برآورده سازند.

با این حال افغانستان با تفاوت ۷۳ دوش توانست تیم زمبابوی را از پیش رو برداشته یک پیروزی تاریخی را رقم زند.

این در حالی‌ست که تیم ملی کرکت زمبابوی عضویت کامل شورای بین المللی کرکت را دارد و در ردیف تیم‌های درجه اول جهان قرار دارد.

در برابر تیم کرکت افغانستان از جمله تیم‌های ردۀ دوم است و به گفتۀ رییس اجرایی کرکت بورد پیروزی یک تیم درجه دوم برابر تیم‌های درجه اول در چنین رقابت‌ها بی‌پیشینه است.