taliban_brutalرسانه‌های امارات متحدۀ عربی گزارش می‌دهندکه عبدالرحمان زاهد، معاون وزیر خارجه در زمان رژیم طالبان در دوبی بازداشت شده‌است.

بر بناید این گزارش، معیین وزارت خارجۀ طالبان، در دوبی با شماری از افرادش بازداشت گردیده و پس از آن به جای نامعلومی برده شده‌است.

هرچند خبر بازداشت عبدالرحمان زاهد را مقام‌های امارات دی‌روز همه‌گانی کردند اما او ماه گذشته میلادی بازداشت شده‌است.

گفته می‌شود این مقام پیشین طالبان در فرودگاه دوبی با چندتن از افراد دیگر طالبان که نامی از آنان برده نشده، بازداشت گردیده‌است.

در همین حال گفته‌هایی وجود دارد که این مقام پیشین طالبان تا هنوز ارتباط وسیع محلی و بین‌المللی داشته و با شخصیت‌های مهم امارات دیدار می‌کرده‌است.

زاهد مسؤولیت هم‌آهنگی طالبان را در دفتر سیاسی‌شان در قطر به دوش داشته و هم‌چنان هم‌آهنگ‌کنندۀ رهبران و سران طالبان در پاکستان نیز بوده‌است.

رسانه‌های امارات می‌گویند عبدالرحمان زاهد که بدون اجازه نشست‌هایی را در امارات برگزارمی‌کرده به هم‌کاری پاکستان بازداشت شده‌است.

عبدالرحمان زاهد که اخیرا از ملا منصور نیز حمایت کرد در زمان در زمان طالبان به عنوان معیین وزارت خارجه و رییس بانک مرکزی کار کرده‌است.

این نخستین بار نیست که مقام‌های طالبان در امارات متحدۀ عربی توسط پولیس این کشور بازداشت می‌شوند.

سال گذشته ملا معتصم آغا جان، وزیر مالیۀ رژیم طالبان و از جمله کسانی که خواهان راه‌اندازی گفت‌گوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان بود هم به دلیلی که تا هنوز مشخص نیست، بازداشت گردید.

در آغاز رسانه‌های پاکستانی از ناپدیدشند معتصم در امارات خبر دادند اما پس از آن مشخص شد که بازداشت گردیده و گزارش‌هایی دوباره از آزادی و آمدنش به کابل و انتقال به کشور دیگری مطرح شد.