images__stories__012011__ngr-1گزارش‌ها از ولایت ننگرهار می‌رسانند که ساختمان‌های دو رادیوی محلی در این ولایت هدف حمله‌های انفجاری قرار گرفته و تخریب شده‌اند.

نی یا نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید این حمله‌ها ساعت ۷:۰۰ شام روز گذشته بالای رادیو کلید و رادیو صفا در شهر جلال اباد اتفاق افتیده‌است.

بر بنیاد این گزارش، انفجارها با اندکی تاخیر بالای این رادیوها صورت گرفته و خسارات مالی زیادی به این رادیوها وارد شده‌است.

به گفتۀ نی هیچ کارمند این رادیوها آسیب ندیده اما شیشه‌های خانه‌های نزدیک هردو رادیو نیز شکسته و ریخته‌اند.

دیدبان پشتی‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان این حمله‌ها را از پیش طراحی‌شده و هراس‌افگنانه دانسته می‌گوید از سوی دشمنان مردم و آزادی بیان انجام شده‌اند.

مجیب خلوت‌گر، رییس عمومی نی از حکومت افغانستان، به ویژه پولیس ننگرهار می‌خواهد تا در این مورد بررسی نموده عاملان آن را شناسایی و مجازات کند.

این در حالی‌ست که به گفتۀ نی هفتۀ گذشته پس از تصرف قندز توسط طالبان، تمام رسانه‌های آن ولایت چور و چپاور شده و وسایلی را که قابل انتقال نبودند، به آتش کشیده و تخریب کرده‌اند.

نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان هم‌چنان از دولت افغانستان و جامعۀ جهانی می‌خواهد تا در نگه‌داری ارزش‌های حقوق بشری، به ویژه ازادی بیان در کنار مردم باشند.

مسؤولیت انفجارها در دروازه‌های رادیو کلید و رادیو صفا را گروه داعش پذیرفته‌است.