refugees_Greekوزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان افغانستان می‌گوید در نشست سالانۀ اکسفام که به زودی در مورد پناهنده‌گان جهان در جنیوا برگزار می‌گردد افغانستان در اولویت قرار دارد.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر عودت‌کننده‌گان و مهاجرین روز شنبه(۲۸ سنبله) طی نشست خبریی در کابل گفت که این نشست از ۵ تا ۹ اکتوبر از سوی شورای اجرایی یو‌ان‌اچ‌سی‌آر یا کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده‌گان در ژنیو سویس برگزار می‌گردد.

آقای بلخی بیان داشت که رییس جمهور غنی نیز در این نشست اشتراک می‌کند که نشست با بیانیۀ رییس جمهور افغانستان افتتاح شده در حاشیۀ آن از جامعۀ جهانی خواسته می‌شود تا توجه ویژه به پناهنده‌گان افغانستان کنند.

به گفتۀ وزیر مهاجرین و عودت‌کننده‌گان یک روز کامل که نصف روز ششم و نصف هفتم اکتوبر می‌شود، در این نشست به افغانستان اختصاص داده شده تا در مورد مسایل مربوط به پناه‌نده‌گان افغان و طرحی که حکومت افغانستان در رابطه به جلب کمک‌ها در این زمینه ازجامعۀ جهانی ساخته، گفت‌گو خواهد شد.

طرح وزارت مهاجرین برای جامعۀ جهانی و کمک‌کننده‌گان با هزینۀ حدود ۴۰۰ ملیون دالر برای چهارسال است و در مورد یک بخش آن که تا به حال هیچ تعهدی وجود ندارد و پولی هم پرداخته نشده، در این نشست با کشورها و نهادهای کمک‌کننده صحبت خواهد شد.

وزیر مهاجرین اظهار داشت که حکومت ۱۶۶ ملیون دالر برای سال ۲۰۱۵ از جامعۀ جهانی درخواست کرده بود و پس از آن‌که طرح این وزارت مورد استقبال جامعۀ جهانی قرار گرفت، این طرح با بیش از ۲۲۰ ملیون دالر کمک استقبال شد و قرار است توسعه نیز یابد.

این گفته‌ها در حالی‌ست که به دنبال افزایش ناامنی و بازشدن دروازه‌های شماری از کشورهای اروپایی به روی پناهنده‌گان، هزاران پناه‌جوی افغان هم ترک کشور کرده راهی اروپا شدند.

اما گفته می‌شود با پناه‌جویان افغان برخورد دوگانه صورت می‌گیرد و در برخی موارد مشکلاتی برای آنان ایجاد می‌گردد.

بلخی در این مورد گفت کشورهای اروپایی باید مشکلات آن عده پناه‌جویان افغان که به آن کشورها رفته‌اند را حل کنند.

او افزود هرکسی که سرزمینش را ترک می‌کند مشکلاتی دارد و کشورهای اروپایی آن را باید به عنوان یک پدیدۀ بشری و انسانی مورد مطالعه قرار دهند.

شهروندان بمانند، ناامنی موقت است

به دنبال نگرانی‌ها از افزایش مهاجرت افغانان به کشورهای اروپایی، حکومت از این شهروندان می‌خواهد تا در کشور خود بمانند و خودشان را به خطر نیندازند.

پیش از این حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان از شهروندان خواسته بود تا به جای رفتن به بیرون در کشور و در کنار مردم خود بمانند.

بیش‌تر شهروند پناه‌جو به دلیل بی‌کاری و گشترش روزافزون ناامنی در افغانستان راه اروپا را در پیش گرفته‌اند.

اما وزیر مهاجرین می‌گوید که این روند موقتی است و شهروندان باید تلاش کنند از این سرزمین نروند و در همین‌جا بمانند.

او گفت می‌پذیرد که مشکلات سختی وجود دارد اما موقتی است و طالبان که فقط همین امسال چانس‌شان را آزمایش می‌کنند حرکت‌های‌شان موقتی و ناامنی نیز زودگذر است.

سید حسین عالمی اضافه کرد که هرچند شمار ثابت پناه‌جویان افغان به کشورهای اروپایی مشخص نیست اما به گونۀ تخمینی بین ۴۰ تا بیش از ۷۰ هزار نفر خواهد بو که ۱۰ تا ۱۲درصد پناه‌جویان را تشکیل می‌دهند.