86db1408e9f1bf45533155a64aea7d48_XL

 حدود ساعت ۳:۰۰ پس از چاشت امروز دو حمله‌کنندۀ انتحاری در ولسوالی قره باغ ولایت کابل موتر پسر یکی از نماینده‌گان مجلس را هدف قرار دادند.

عبدالسمیع شریفی، ولسوال قره باغ می‌گوید حمله‌کننده‌گان با استفاده از یک موتر مملو از مواد انفجاری موتر پسر امان الله گذر، یکی از فرمان‌دهان جهادی و عضو مجلس نماینده‌گان کابل را هدف قرار دادند.

در این روی‌داد به پسر امان الله گذر هیچ آسیبی نرسیده و تلفاتی نیز در پی نداشته، تنها یک نگه‌بان پسر این نمایندۀ مجلس زخمی گردیده و حمله‌کننده‌گان نیز نابود شده‌اند.

این در حالی‌ست که عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس پارلمان افغانستان چندروز پیش در نخستین روز آغاز کارش پس از رخصتی تابستانی از حمله به جان نماینده‌گان و مصؤونیت آنان اظهار نگرانی کرد.

از سویی، پس از حمله‌های مرگ‌بار اخیر در کابل وضعیت امنیتی نسبتا به‌بود یافته و از حدود یک‌ماه به این طرف هیچ حملۀ انتحاری در کابل رخ نداده‌است.