چهارشنبه نوامبر 21, 2018

پیروزی پرگول تیم شاهین آسمایی در برابر طوفان هریرود

نوشته شده توسط خامه پرس - پ سنبله ۱۲ ۱۳۹۴, ۶:۲۳ ب.ظ

IMGL01361

تیم شاهین آسمایی در ادامۀ بازی‌های لیگ برتر افغانستان روشن طوفان هریرود را با یک نتیجۀ پرگل شکست داد.

این دیدار که پس از چاشت روز پنج‌شنبه(۱۲ سنبله) برگزار گردید، طوفان هریرود با نتیجۀ ۳-۰ شکست سنگینی را در آن متحمل شد.

نخستین بار حشمت بارکزی دروازۀ طوفان را باز کرد و پس از آن سمیر سیفی و جمیل ناصری برای شاهین گول‌زنی کردند.

در این دیدار بازی را شاهین به‌تر آغاز کرد و تا پایان نسبت به طوفان بر بازی تسلط داشت.

در همین حال سال گذشته نیز در این رقابت‌ها شاهین آسمایی طوفان هریرود را با همین نتیجه شکست داده بود.

این در حالی‌ست که در بازی پیش از این شاهین آسمایی، این تیم در برابر سیمرغ البرز با نتیجۀ ۳-۱ شکست را پذیرفت.

فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن در سال جاری از اهمیت خاصی برخوردار است.

کرام الدین کریم، رییس فدراسیون فوتبال می‌گوید که تیم قهرمان امسال در این رقابت‌ها به لیگ جنوب آسیا راه خواهد یافت.

خبرگزاری خامه پرس - فارسی را دنبال کنید با تویتر, فسبک. و آر اس اس

۳ Comments

Comments -49 - 0 of 3First« PrevNext »Last
 1.  گلاب منگل خلقی و احمد زی معین سر حدات اقوام وطن فروش آیا شما خاک فروش های این را درک کرده اید که بالای هرانچ مربع خاک پاک  افغانستان عزیز اجداد ما تاکنون جوانان وطن بخاطر دفاع و نگهداشت آن مردانه  خون میدهد.  باز هم چهره کثیف تاریخی خود را با خاک فروشی به دشمن مردم این خطه پاک  باری دیگر چهره پلید شان نمایان شد. لعنت بتو معامله گر در هلمند از مدرگ قاچاق مواد مخدر خود راملیاردر ساختی حال میخواهی بدستور پنجابی در بین اقوام تفرقه لسانی و قومی را دامن بزنی در حالیکه اقوام مختلف ساکن در دهنه غوری از سال هابدون هیچ مشکل  با صمیمت برادری زندگی شرافتمندانه داشتند حال تو وطن فروش معامله گرخلاف منافع کشور یک رواج تباه کننده وتخم نفاق را در کشور بنیان گذار میداری.  چون طالبان پلید با مداخله مستقیم پنجابی هادر برابر نیرو های غیور افغان تاب مقاومت نیاورد شکست فاحش  با آخرین قدرت خودبا پشتبانی و مداخله مستقیم پنجابی های پلید.خوردند .اما گلاب منگل کثیف رذیل خاک فروش پلیدبالای خون شهدای ما این خاک فروش  غلام خلاف منافع کشور با غلامان پنجابی معامله میکند قسمت خاک را باایشان واگذار میکند اظهار میدارد با ریش سفیدان موافقت نامه امضا کردیم با کدام ریش سفید این ریش سفید چه صلاحیت دارد شاید اولاد های این ریش سفیدان طالب باشد چه گرانتی وجود دارد. اگر به این بهانه طالبان خود را اکمال کنند  دوباره حمله کسترده را با تجیهزات مدرن علیه نیروهای دولتی شروع کند جواب ده کی خواهد این چند نفر ریش سفید به گفته  منگل خاک را کی تواناهی خواهد داشت غرض بازپرس حاضر نماید مانند اینست یک قسمت خاک از بدنه وطن جدا شود تحت قانون پنجابی بیاید این کار کدام پلید قبول خواهد  کرد  بغیر از منگل رذیل خاک فروش خاین در ِآنجا قانون جنگل طالبانی حکم فرما باش همه نیرگ خدعه است . حال طالبان کثیف غلام پنجابی تحت فشارنیروی های نظامی ما قرار دارند توان مقابله را ندارد در مضیقه قرار گرفتن . بنأ گلاب منگل منحوس به دستور بیگانگان ازین نیرنگ می خواهداستفاده دارد بشکل دیگری به  طالبان پلید کثیف مزدور جای پای پیدا کند. باید شورای ملی این خاین ملی را استیضاح از وظیفه سبکبدوش نمایدغرض باز پرس به ارگان های عدلی معرفی داردتا به حیث یک خاک فروش جاسوس خیانت به خاک به جزای ننگینش برسد. حاجی صبور

 2. مردم شریف قندوز در مدت سه روز تحت حاکمیت وحشی مزدوران و غلامان پنجابی این طالبان کثیف خاک فروش به انواع واقسام جنایات وحشی گیری غیر انسانی مواجه شدند 

  اموال  شان این وحشی تاراج کردند جوانان شان را باخود بردن به ناموس بعضی شان تجاوز شد حتی بعضی شان را پیش روی فامیل شان تیر باران کردن بانک ها داراهی عامه چور شد بعدآ حریق کردید حتا به شفاخانه مریضان را آزار و اذیت کردند نرس ها و داکتران را کشتن این وحشی صفت های مزدور
  به همه ملت بار دیکر ثبوت شد این دسیسه از حلقات داخل ارگ و اجنت های پنجابی دور اشرف غنی را حلقه کرده به استشاره استخبارات پاکستان صورت گرفته چرا زمانیکه وزیر داخله و رهیس امنیت ملی و اتمر اجینت پنجابی و وزیر سرپرست دفاع استجواب در پارلمان شد وزیر داخله و رهیس امنیت ملی گفت ما از جریان و پلان دشمن خبر بودیم اما اتمر مانع عمل ما شد وقتیکه جنرال صاحب دوستم از طریق تلویزون اعلان کردهمه مردم خبر است بعداز تصفیه جوزجان گفت اگر رهیس جمهور موافقه کند قندوز را همراه نیرو های امنیتی از وجود خاک فروشان و غلام های پنجابی پاک میسازم رهیس جمهور به مشوره اتمر مانع اجرا عملیات به سر کردگی جنرال صاحب دوستم شدند 
  والی قندوز این بی ناموس پست زمینه سازی کرد از طرف غنی تعین شده این مرده خاک فروش طالبان را در شهر جابجا کرده و مهمات دولتی را شخص والی به استشاره اتمر و دیگر نوکران پنجابی دور حلقه غنی در ارگ است از قبل جابجا شده بود خودش خارج فرار کرده بود بنام رخصتی
  سر پرست وزارت دفاع و اتمر به تقاضا وکلای پارلمان  هیچ اعتنای نکرد در جلسه حاضر نشدن و دونفر دیگر بیکاره را به پارلمان روان کردن دل وکلا های شورا را خوش بسازد  خود را بسیار مصروف نشان دادن نا حق دروغ 
  در کنفرانس مطبوعاتی رهیس جمهور دیروز در مقابل خبر نگاران رهیس جمهوراز کارکرد وزیر سر پرست دفاع بیشرمانه دفاع کرد گفت شخص فعال است من خوش هستم خوش بودن رهیس جمهور چه مفهوم دارد باید اکثریت مردم باید خوش باشد این مهم است جناب رهیس جمهور برای تو همه سخنان توسط حلقات استخبارات پنجابی قسمی دیگر دکتی میشود از حال دقیق مردم چه خبر داری و هم چنان از مانع شدن اقدامات عملیات از طرف وزیر داخله و رهیس امنیت کاملا منکر شد من هیچ وقت مانع نشدم ونه اتمر سند بیاورید شفاهی امر کرد مسولیت بالای این ها انداخت 
  در حالیکه واقیعت چنین نیست ملت خوب میداند گرداننده پروگرام های پنجابی اتمر فاشیست نفر خاص استخبارات پاکستان است غنی تحت قومانده وی است اشرف غنی را مانند اسپ گادی به هر طرف جلو وی را کش میکند و از یک وزیر دفاع غیر مسلکی پسیف دفاع میکند باید این وزیر سر پرست از مردم شریف قندوز و کسانیکه عزیزان شان و مامورین دولتی که خانه هایشان تلاشی شد واموال زیورات شان از طرف طالب هادزدی شده و جوان که برده شدبه خاطریکه  در دولت کار میکندکسی از حال شان اطلاع ندارد و یا محکمه صحرایی شدند این کودن سر پرست وزارت دفاع حد اقل به نسبت غفلت خود و نتوانی خوداز مردم شریف قندوز معذرت می خواست که نخواست
  وکلای محترم  شریف با ناموس پارلمان مرگ حق است بغیرتی کار مرد نیست پیش وجدان تان و کسانیکه بشما رای داده و خدای تان خجالت نباشید حد اقل در مقابل ناموس مردم قندوز معامله نکنید برای یک انسان با ناموس بسیار سخت است باید بالای رهیس جمهور  ماده شصت ونهم قانون اساسی کشور را تطبیق کنید این حق را قانون بشما داد و مردم از وکلای با شرف و باناموس چنین آرزو راهم دارد رهیس جمهور در برابر ملت دروغ میگوید در حالیکه دو وزیر برحال بالایش شهادت میدهد که مانع اجرای عملیات مادر قندوز شد منکر است خود قضاوت کنید گپ را چپ غلط می برد و از اصل جواب طفره میرود.حاجی صبور

 3. سلام خدمت دوستان عزیز؛
  بنده یک ربات برای برنامه “تلگرام” درست کردم که خبرهای سایت خامه پرس رو هر ۱۰ دقیقه یکبار برای شما میفرسته.
  عضویت و استفاده از این ربات رایگان است و هیچ گونه هزینه ای ندارد.
  برای عضویت کافیست برنامه تلگرام را در گوشی موبایل یا کامپیوتر خود نصب کنید
  (سایت  تلگرام https://telegram.me)
  سپس با کلیک روی لینک زیر برای عضویت در ربات اقدام کنید.

  با سپاس
  شهنازی

Comments -49 - 0 of 3First« PrevNext »Last

نظر دهید

Advertisement