11889484_854811284595115_8399023156870063574_n

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان می‌گوید نقش هنرمندان در حفظ هویت ملی کشور ارزنده می‌باشد.

رییس جمهور غنی روز گذشته در جریان دیدار از نمایش‌گاه آثار نقاشی، خطاطی، میناتوری و حکاکی هنرمندان کشور که به مناسبت ۹۶مین سال‌روز استرداد استقلال افغانستان در کاخ ریاست جمهوری برگزار شده بود، این سخن را گفت.

در این دیدار که عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور نیز حضور داشت، رییس جمهور یادآور شد همان‌طوری که حضور نیروهای امنیتی کشور در دفاع از نوامیس ملی مهم است، نقش هنرمندان نیز در حفظ هویت تاریخی کشور برجسته‌است.

آقای غنی تاکید کرد که به خاطر گسترش بیش‌تر فعالیت‌های هنری در کشور باید دانش‌کدۀ هنرهای زیبا و نگارستان ملی تقویت گردد.

هم‌چنان در این دیدار رییس جمهور مدال عالی دولتی وزیر محمد اکبرخان را به دوتن از هنرمندان در زمینۀ نقاشی و خطاطی سپرد.

هم‌چنان باید یادآور شد که مریم غنی، دختر رییس جمهور غنی نیز در بخش هنرهای تصویری دانش‌گاه بروکلین نیویارک به درجۀ ماستری درس خوانده‌است.

این در حالی‌ست که وضعیت هنری در کشور با آن‌که در سال‌های اخیر در حدی توسعه نیز یافته، گفته می‌شود در چهارده‌سال گذشته به گونۀ درست از سوی حکومت حمایت نشده‌است.

هنر در طول تاریخ بازتاب‌دهندۀ اندیشه، تاریخ، فرهنگ و تمدن کشورها بوده و افغانستان یکی از کشورهایی‌ست که سیر درخشان تاریخی را در راستای هنر و فرهنگ داشته و در حالی‌که جنگ‌های چهاردهۀ اخیر صدمه‌های سنگینی را به بدنۀ هنر و فرهنگ این سرزمین وارد ساخته، هنوز یکی از کشورهای دارای غنای بزرگ هنری به حساب می‌آید.