money

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک‌تن به اتهام پخش پول جعلی افغانی در کابل خبر می‌دهد.

در خبرنامه‌یی که روز سه‌شنبه(۲۷ اسد) از سوی امنیت ملی به نشر رسید آمده‌است که این فرد بابری نام دارد و از ناحیۀ هشتم شهر کابل بازداشت شده‌است.

او می‌خواسته ۵۰۰ هزار افغانی پول جعلی را تبادله نماید اما در این جریان بازداشت گردیده‌است.

فرد بازداشت‌شده می‌گوید کسانی به نام قومندان کریم و قیس نیز در این معامله با او هم‌دست بوده‌اند و آنان در تماس تلفنی این موضوع را هم‌آهنگ کرده و در صدد انجامش توسط این فرد برامده‌اند.

این در حالی‌ست که گفته می‌شود مقدار زیادی پول‌ جعلی وارد بازار افغانستان شده به دلیل ناآگاهی روزانه در میان مردم رد و بدل می‌شود.

پیش از این حتا گزارش‌هایی به نشر رسیده که شماری از صرافان به دلیل افزایش پول جعلی در بازار کابل از کار دست کشیده‌اند.