اشرف-غنی احمدزی ۰۱۶

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان خواستار اجماع سیاسی- اسلامی در کشور شده‌است.

رییس جمهور غنی روز گذشته در دیدار با شماری از عالمان دینی و اعضای پارلمان گفته‌است که کشور به یک اجماع سیاسی، به ویژه اسلامی با اشترک عالمان و بزرگان قومی و چهره‌های شناخته‌شده نیاز دارد.

رییس جمهور در این دیدار تاکید کرده که پس از خبر مرگ ملا عمر، عالمان دینی باید در مورد دروغ‌های گفته‌شده به مردم آگاهی دهند.

او گفته‌است که باید مشخص گردد دشمنان مردم افغانستان از کدام آدرس خون مردم را می‌ریزانند و برادرکشی را راه‌اندازی می‌کنند.

این گفته‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که به تازه‌گی خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان پس از دوسال علنی شد و طالبان رهبری تازه‌شان را برگزیده‌اند.

پنهان‌کاری در مورد مرگ ملا عمر در این مدت و این‌که طالبان تا کنون از کی دستور گرفته‌اند، پرسش‌هایی را در کشور برانگیخته‌است.

عبدالرب رسول سیاف، یک‌تن از سران جهادی و عالمان دینی روز گذشته در یک نشست خبری گفت که طالبان باید مشخص سازند تا کنون توسط کی مدیریت شده‌اند.

او هم‌چنان گفت که این گروه باید از مرگ ملا عمر پند بگیرند و از فرصت استفاده کرده و به خاطر توسعۀ کشور با حکومت یک‌جا شوند.