kdkdمقام‌های امنیتی در کشور می‌گویند که وضعیت امنیتی در هفتۀ جاری در مقایسه با هفته‌های گذشته به‌بود یافته‌است.

معصوم ستانکزی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان روز گذشته در نشست شورای امنیت ملی در کاخ ریاست جمهوری این سخن را گفته‌است.

نشست شورای امنیت ملی  به رهبری رییس جمهور غنی تهدیدهای امنیتی در سراسر کشور، به ویژه در زون شرق، شمال و شمال‌شرق و جنوب را مورد بررسی قرار داده‌است.

آقای ستانکزی خاطرنشان ساخته که در این هفته در مقایسه با هفته‌های گذشته وضعیت عمومی امنیتی کشور به‌بود یافته‌است.

او یادآور شده که هم‌آهنگی میان نیروهای امنیتی نیز در سوق و ادارۀ قوت‌ها در سطح ملی، استراتیژیک، اوپراتیفی و تکتیکی به‌تر گردیده‌است.

این در حالی‌ست که طی چندماه اخیر، پس از اعلام عملیات بهاری طالبان حمله‌های این گروه به گونۀ نگران‌کننده‌یی افزایش یافته‌است.

این گروه حتا توانسته‌اند تا کنون شماری از ولسوالی‌ها را نیز در برخی از ولایت‌ها به تصرف‌شان در آورند که از بعضی از این ولسوالی‌ها دوباره بیرون رانده شده‌اند اما نیروهای امنیتی تعدادی را به گونۀ کامل به دست نیاورده‌اند.

با این حال، مقام‌های امنیتی در کشور اطمینان می‌دهند که شورشیان قادر به سقوط‌دادن هیچ جای کشور نخواهند بود و نیروهای امنیتی در هرجایی توانایی سرکوب‌شان را دارند.

هم‌چنان شورای امنیت ملی طرح سند پالیسی امنیت ملی را نیز در این نشست مورد بررسی قرار داده‌است.