11694164_1632510886961016_3659038667045889740_nوزارت معادن و پطرولیم افغانستان می‌گوید قانون معادن با آن‌که چندین بار تا کنون تعدیل شده شفافیت و قاطعیت ندارد و نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد.

محی‌الدین نوری، سخن‌گوی وزارت معادن روز دوشنبه(۱۵ سرطان) برنامه‌های صدروز نخست داوودشاه صباح، وزیر معادن و پطرولیم افغانستان را در یک نشست خبری ارایه کرد.

برنامه‌های صدروز کاری وزیر معادن که در سه بخش آوردن ثبات حقوقی به سکتور معادن و پطرولیم، ایجاد اصلاحات تخنیکی به منطور بلندبردن موثریت کاری تمام بخش‌های وزارت و ارتقای ظرفیت منابع بشری این وزارت در نظر گرفته شده، بر عکس روندی که پیش از این بود در عدم حضور وزیر، توسط سخن‌گوی این وزارت پیش‌کش شد.

محی الدین نوری گفت که آوردن اصلاحات کلیدی در قانون معادن افغانستان از اولویت‌های کاری وزارت معادن است و این قانون شفافیت و قاطعیتی ندارد که بتواند به گونۀ دقیق از سرمایه‌گذاری در افغانستان حمایت کند. او گفت که یک تعداد قراردادهای عقدشده به همین دلیل نتوانسته تا کنون در سیزده‌سال گذشته تطبیق شود.

این در حالی‌ست که طرح قانون معادن و پطرولیم افغانستان با آن‌که چندین بار تعدیل شده بود، یک‌سال پیش دوباره با ایجاد تغییرات در آن از سوی مجلس نماینده‌گان به تصویب رسید.

آقای نوری تصریح کرد که اکنون طرح پیش‌نویس اصلاح قانون معادن در سه بخش زیر کار است و در پایان صدروز نخست به پارلمان افغانستان ارایه خواهد شد.

به گفتۀ نوری در جریان سال‌های گذشته پس از آن که قانون چندین بار تعدیل شد تا کنون مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها در آن تکثیر نشده و تا آن که این مورد تطبیق نگردد دولت و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند گامی را در بخش سرمایه‌گذاری بردارند.

وزیر معادن در صدروز نخست کارش رییسان معادن ولایت‌ها را که بست‌های‌شان به اعلام رفته‌است نیز با در نظرداشت ظرفیت، تعهد و صداقت استخدام خواهد کرد تا آنان در اداره‌های‌شان جلو فساد را بگیرند.

این در حالی‌ست که در سال‌های اخیر ملیاردها دالر از مفاد معادن افغانستان به جیب مافیا، زورمندان و افراد مسلح غیر مسؤول رفته و اکنون وزارت معادن از این‌که گروه‌های مخالف مسلح به منابع معدنی کشور دست یابند، نگران است. چندی پیش وزیر معادن در مجلس نماینده‌گان گفت که گروه داعش چشم به منابع معدنی افغانستان دوخته‌است.

سخن‌گوی وزارت معادن و پطرولیم گفت که در سیزده‌سال گذشته دیدگاه مشخصی از قراردادهای عقدشده و مناطق استخراج غیر قانونی وجود نداشته و این سبب شده که هیچ مدرکی از استخراج‌های غیر قانونی معادن در دست‌رس نباشد.

او خاطرنشان ساخت که وزارت از مدت یک‌ماه به این‌طرف در این مورد مصروف کار است تا نقاطی که قراردادها عقد شده را مشخص و در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهند تا امنیت آن را تامین و از استخراج‌های غیر قانونی نیز جلوگیری شود.