13533076801رییس جمهور افغانستان انجینیر محمد عاصم را به عنوان والی جدید ولایت پروان برگزیده‌است.

ادارۀ ارگان‌های محلی با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که آقای عاصم بر بنیاد پیش‌نهاد آنان از سوی رییس جمهور به حیث والی پروان تعیین شده‌است.

ارگان‌های محل مهندس عاصم را انسان کارآزموده و دانش‌یافته می‌داند و می‌گوید از وی خواسته شده تا در انکشاف متوازن، پیش‌کش خدمات به‌تر به مردم و تامین حکومت‌داری درست تلاش کند.

ادارۀ ارگان‌های محل از کارکرد والی پیشین ولایت پروان در چندسال گذشته نیز ستایش می‌کند.

گفته می‌شود آقای عاصم در زمان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری یکی از اعضای تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، رییس اجرایی بوده‌است.

پیش از این در چندسال اخیر عبدالبصیر سالنگی به عنوان والی ولایت پروان اجرای مسؤولیت می‌کرد.

این در حالی‌ست که چندروزپیش نیز چهاروالی برای برخی از ولایت‌ها تعیین شدند اما شمار زیادی از ولایت‌ها تا کنون توسط سرپرستان مدیریت می‌شوند.

سه روز پیش محمد هاشم زارع به عنوان والی سمنگان، سید محمد خالق والی کاپیسا، محمد عارف سروری والی پنجشیر و خانم معصومه مرادی، که پس از فروپاشی حکومت طالبان دومین والی زن در افغانستان است، به عنوان والی دایکندی برگزیده شدند.