Untitledطالبان از کودکان استفادۀ ابزاری می‌کنند و آنان را ناگزیر می‌کنند تا دست به حمله‌های انتحاری بزنند.

ریاست عمومی امنیت ملی با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید، طالبان محمد امین ۱۲ ساله و فضل امین ۹ساله، دو برادر خوردسال را مجبور کرده‌اند تا به خاطر انجام حمله‌های انتحاری آماده شوند.

این دو کودک باشندۀ ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار می‌باشند و یک ماه پیش توسط یک فرمان‌دۀ طالبان به بهانۀ آموزش‌های اسلامی از نزد خانه‌واده‌شان به یک مدرسۀ دینی در هلمند انتقال داده شده‌اند.

این دو کودک پس از آن در جریان آموزش‌های دینی به حمله‌های انتحاری مجبور شده‌اند و دست و پای‌شان توسط طالبان بسته شده تا از مدرسه فرار نکنند.

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که اکنون این دوکودک در یک عملیات ویژۀ نیروهای امنیت ملی نجات داده شده و به خانه‌واده‌شان سپرده شده‌اند.

این نخستین مورد استفادۀ ابزاری از کودکان، نوجوانان و زنان توسط گروه طالبان نیست و روی‌دادهای این‌چنینی تا کنون بارها گزارش داده شده‌است.

چندی پیش گزارشی از نوجوانی در ولایت ننگرهار به نشر رسید که توسط افراد گروه طالبان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و پس از ان مجبور به انجام حملۀ انتحاری شده بود.

هم‌چنان گزارش‌هایی از دختران نیز چندبار تا به حال در ولایت‌های جنوبی نشر شده که پدر ویا برادرشان عضو طالبان بوده و مجبورشان کرده تا در برابر نیروهای امنیتی حملۀ انتحاری انجام دهند اما آنان به پولیس تسلیم شده‌اند.

مسئلۀ قابل یادرآوری دیگر این‌که با درنظرداشت این گزارش، دیده می‌شود که مدرسه‌های آموزش هراس‌افگنان در افغانستان نیز به فعالیت آغاز کرده و در صورت بی‌توجهی می‌تواند جاگزین خوبی برای این‌گونه مدرسه‌ها در خاک پاکستان باشد.