islahweb-6438-1343203717_4پارلمان افغانستان قتل عام شهروندان برما را به شدت محکوم کرد و از حکومت افغانستان خواست تا در این زمینه اقدام نماید.

مجلس نماینده‌گان افغانستان روز چهارشنبه(۱۳ جوزا) با نشر اعلامیه‌یی گفت که قتل عام مسلمانان برما یکی از جنایت‌های نابخشودنی در برابر بشریت است.

پارلمان افغانستان گفت که قتل عام شهروندان برما یک عمل وحشیانه و غیر اسلامی است که منجر به کشتار زنان و کودکان شده‌است.

پارلمان از نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر خواست تا در این زمینه اقدام نماید و هم‌چنان از کشورهای اسلامی خواستار آن شد تا اختلافات فرقه‌یی را کنار گذشته به جای آن دست را یکی کرده از مسلمانان دفاع کنند.

مجلس از دولت افغانستان خواست تا به جلوگیری از ادامۀ قتل عام شهروندان برما از مجرای دپلماتیک اقدام نماید.

این در حالی‌ست که گفته می‌شود شهروندان مسلمان در برما از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و به گونه‌های مختلف از سوی بودائیان در این کشور در گروه‌ها و انفرادی به قتل می‌رسند.

مسلمانان در برما از چندسال به این‌طرف زیر فشار شدیدی قرار دارند و شمار زیادی از آنان پناهنده شده‌اند.