ceenvaowyaeqxizدادگاه فیصله در مورد ۱۹ تن از افراد نظامی متهم در قضیۀ قتل فرخنده را به روزهای بعد واگذار کرد.

هفتۀ گذشته دادگاه در مورد ۳۰ تن از افراد متهم به قتل فرخنده تصمیمش را اعلام کرد و فیصله در مورد ۱۹ تن از افراد پولیس را به امروز(یک‌شنبه ۲۰ ثور) واگذار کرد.

اما صفی‌الله مجددی، قاضی دادگاه ابتدایی قضیۀ قتل فرخنده گفت که مدارک افراد پولیس تا کنون مکمل نیست و فیصله دادگاه به روزهای بعد واگذار گردید.

او گفت که هیچ‌کس نمی‌تواند در امورد داخلی دادگاه دخالت نماید و اگر کسی چنین می‌کند مورد پی‌گرد قانونی قرار خواهد گرفت.

این در حالی‌ست که دادگاه چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در مورد متهمان ملکی تصمیمش را اعلام کرد و بر اساس آن چهارتن محکوم به اعدام، هشت نفر محکوم به ۱۶ سال زندان و ۱۸ نفر به خاطر نبودن مدرک در خاطر اثبات جرم‌شان بی‌گناه شناخته شدند.

دادگاه گفت که به خاطر اثبات جرم این ۱۸ تن نه مدرکی وجود دارد، نه در صحنۀ روی‌داد کسی آنان را دیده و نه هم تصاویری از آنان ثبت شده و سابقۀ جرمی نیز ندارند.