نفوذ کوچی ها در شمال

نویسنده: حامد پیمانی گزارش های ضد و نقیضی از شمال نشان دهنده آنست که مجموعه های بزرگ افراد تحت نام کوچی ها، مهاجرین و مسافرین از جنوب به شمال در حرکت اند و تعدادی هم توسط خودرو ها انتقال داده میشوند و بعد از جاگزینی شان در مناطق مختلف استان های شمالی، برایشان سلاح و … ادامه خواندن نفوذ کوچی ها در شمال