c1a80b4dee4014cb47e6dea63a7364d8_XLامروز هفتم ثور، برابر با کودتای حزب دیموکراتیک خلق در برابر حکومت سردار محمد داوود، نخستین رییس جمهور افغانستان است.

در ۷ ثور سال ۱۳۵۷ خورشیدی حزب دیموکراتیک خلق با راه‌اندازی کودتای نظامی حکومت سردار محمد داوود، بنیان‌گذار نظام جمهوری در افغانستان را برانداخته و حکومت کمونیستی را در افغانستان ایجاد کرد.

پارلمان افغانستان این روز را یک روز سیاه در تاریخ کشور دانسته آن را محکوم کرد.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان امروز در نشست عمومی مجلس این روز را آغاز بدبختی مردم افغانستان عنوان کرد.

او گفت که افغانستان با آغاز این روز به سوی جنگ و بی‌ثباتی رفت و رژیم دکتاتور کمونیستی تمام موازین دیموکراسی و اسلامی را زیر پا کرد.

آقای ابراهیمی هفت ثور، روز کودتای حزب خلق و هشت ثور، روز پیروزی مجاهدین را دوروز سیاه و سفید خوانده گفت:” من این روز را به شدت تقبیح می‌کنم و فردا روز سفید را به مردم افغانستان تبریک می‌گویم”.

انتقاد از رییس جمهور

فردا هشتم ثور و روز پیروزی مجاهدین در برابر حکومت کمونیستی است. در هشتم ثور سال ۱۳۷۱ خورشیدی مجاهدین توانستند حکومت آن زمان به رهبری داکتر نجیب را برانداخته و قدرت را به دست بگیرند.

برخی از نماینده‌گان پارلمان سفر رییس جمهور در چنین روزی را عمدی از سوی رییس جمهور عمدی و بی‌تفاوتی حکومت می‌دانند.

صادق نیلی، یکی از نماینده‌گان پارلمان امروز در مجلس گفت که حکومت در مورد هشت ثور بی‌تفاوت است و رییس جمهور باید به مناسبت این روز سفرش به هند را به تعویق می‌انداخت.

او گفت که سفر رییس جمهور غنی به هند از پیش در این روز طراحی شده‌است:” با کمال افسوس من فکر می‌کنم این سفر از پیش طراحی شده”.

باید یادآور شد که رییس جمهور غنی فردا سه‌شنبه در جریان سفرش سرگرم دیدار از هند و مقام‌های این کشور خواهد بود.