imagesافراد مسلح ۱۹ تن از کارکنان یک نهاد ماین‌پاکی را روز گذشته در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا ربوده‌اند.

عبدالولی سهی، معاون ولایت پکتیا می‌گوید چاشت روز گذشته یک گروه مسلح ۱۹ تن از کارکنان نهاد ماین‌پاکی استارلنگ را با چهار موتر آنان در ولسوالی زرمت این ولایت به گروگان گرفته‌اند.

گفته می‌شود نهاد ماین‌پاکی امریکایی است اما کارکنان ربوده‌شده تمام‌شان شهروندان افغان می‌باشند.

تا کنون هیچ گروهی مسؤولیت گروگان‌گیری این ماین‌پاکان را به دوش نگرفته اما در روی‌دادهای گذشته بیش‌تر آنان از سوی مخالفان مسلح به گروگان گرفته شده‌اند.

این نخستین روی‌داد حمله یا گروگان‌گیری به نهادهای مددرسان در افغانستان نیست و پیش از این بارها در بخش‌های مختلف کشور تکرار شده‌است.

چند هفته‌پیش در ولایت ارزگان نیز پنج‌تن از کارکنان یک نهاد مددرسان که در بخش حمایت از کودکان مصروف فعالیت بود، ربوده شدند و جسدهای‌شان ۱۰ روز پیش در این ولایت به دست آمد.