آلمان با حکومت افغانستان در صورت نیاز، در روند گفت‌گوهای صلح با طالبان هم‌کاری می‌کند.

مایکل کخ، نمایندۀ ویژۀ آلمان برای افغانستان و پاکستان روز گذشته در کاخ ریاست جمهوری در دیدار با رییس جمهور غنی بر این مطلب تاکید کرد.

او از تلاش‌های رییس جمهور غنی و حکومت افغانستان در خصوص روند صلح و به‌بود روابط افغانستان و پاکستان ستایش کرده گفت که آلمان در صورت نیاز، در این زمینه با افغانستان هم‌کاری می‌کند.

n00080318-b

رییس جمهور افغانستان در این دیدار گفت که نسبت به هرزمان دیگر فرصت تامین صلح فراهم گردیده و گفت‌گوها با تمام اقشار جامعه در این مورد صورت گرفته‌است.

آقای غنی خاطرنشان ساخت که گفت‌گوهای صلح با مردم در میان گذاشته خواهد شد و از نظر آنان پنهان نخواهد ماند.

روند گفت‌گوهای صلح افغانستان با طالبان که در چندهفتۀ گذشته بازار داغی داشت و بگومگوها از آغاز این گفت‌گوها سخن می‌گفت، در این روزها نسبتن به سردی گراییده‌است.

پیش از این قرار بود چین از این گفت‌گوها میزبانی کند و پاکستان نیز حکومت افغانستان را در این زمینه هم‌کاری کند، اما به تازه‌گی آلمان علاقه‌مندی‌اش را در این مورد نشان می‌دهد.

به‌بود روابط با پاکستان

رییس جمهور غنی پیش از این در سفرش به ایالات متحدۀ امریکا گفته بود که طرف جنگ در افغانستان در سیزده‌سال گذشته پاکستان بوده و طالبان طرف دوم دخیل در جنگ افغانستان بوده‌اند ولی به به‌بود روابط با این کشور در حدی خوش‌بین است.

او یک‌بار دیگر در دیدار با فرستادۀ ویژۀ آلمان برای افغانستان و پاکستان گفت که حکومت افغانستان مشکل را با پاکستان به گونۀ واضح مطرح کرده‌است و پاکستان تا کنون در یک خصومت اعلام‌ناشده با افغانستان قرار داشت.

به گفتۀ رییس جمهور تاکید حکومت افغانستان این بوده تا در آغاز روابط دوکشور به حالت عادی برگردد و پس از آن زمینۀ هم‌کاری‌ها فراهم شود.

رییس جمهور باور دارد که به تازه‌گی دریچۀ هم‌کاری میان دوکشور باز شده و افغانستان و پاکستان از آن بهره خواهند برد و به نفع منطقه نیز می‌باشد.

تردید اعضای پیشین حکومت

سخن از گفت‌گوهای صلح حکومت وحدت ملی با طالبان می‌رود اما رییس جمهور پیشین و شماری از اعضای حکومت تا کنون واکنش‌های متفاوتی را در خصوص گفت‌گوهای صلح و برخورد افغانستان در این زمینه با پاکستان نشان داده‌اند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین چندی پیش گفت که حکومت افغانستان نباید سیاست خارجی‌اش را در اختیار پاکستان بگذارد و در زمینۀ برخورد با پاکستان در گفت‌گوهای صلح افغانستان با طالبان باید محتاطانه عمل کند.

این گفته‌ها پس از آن مطرح شد که پرویز مشرف، رییس جمهور پیشین پاکستان اعلام کرد که پاکستان در سال‌های پیشین از طالبان در افغانستان پشتی‌بانی می‌کرده‌است.

آقای کرزی تاکید کرد که رییس جمهور غنی باید از پاکستان ضمانت بگیرد تا در صورت پیوستن طالبان به روند صلح، این کشور از دیگر گروه‌های مخالف مسلح در افغانستان پشتی‌بانی نکند.

هم‌چنان عمر داوودزی، وزیر داخله در حکومت پیشین طی مقاله‌یی کارکرد رییس جمهور غنی را در زمینۀ آشتی با پاکستان هیجان‌زده خوانده و ضمن خطرناک‌خواندن اقدام‌های او در این زمینه، عمل‌کرد پاکستان را یک عمل‌کرد تاکتیکی به نفع آن کشور خواند.

داوودزی گفت که سیاست پاکستان در خصوص افغانستان تغییر نکرده و پس از آن که گروه‌های دیگری را به خاطر ادامۀ جنگ و پیش‌برد طرح‌های منفعتی‌اش در افغانستان پیدا کرد، طالبان را متوقف خواهد ساخت.