4427539-01رییس جمهور ایالت متحدۀ امریکا به فرمان‌دۀ کل نیروهای این کشور در افغانستان دستور داده‌است تا اوضاع افغانستان را پیش از سفر رهبران حکومت وحدت ملی به واشنگتن، بررسی کند.

بارک اوباما، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا برای جان کمپبل، فرمان‌دۀ کل نیروهای امریکایی در افغانستان گفته‌است تا طی چندروز دیگر وضعیت افغانستان را بررسی و جزئیات آن را به کاخ سفید بفرستد.

قرار است تا چند روز دیگر، در ۲۴ ماه جاری میلادی محمد اشرف غنی، رییس جمهور یک‌جا با عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت افغانستان به امریکا سفر کند.

مایکل مک کنلی، سفیر امریکا در افغانستان، امروز در کابل به رسانه‌ها گفته‌است که در سفر رهبران حکومت وحدت ملی به واشنگتن در مورد حضور نیروهای امریکایی و خطرهای احتمالی جدید در افغانستان گفت‌گو خواهد شد.

سفیر امریکا با اعلام حمایت از مذاکرات صلح افغانستان گفته‌است که کشورش با طالبان در مورد روند صلح افغانستان گفت‌گو نکرده‌است.

اما چندی پیش گزارش‌هایی از گفت‌گوهای هیئت طالبان و امریکا در قطر گزارش شده بود.

او در مورد داعش گفته‌است که حضور این گروه در افغانستان تایید شده و اما افزوده‌است که کارکردهای داعش در افغانستان باید زیر نظر گرفته شود.

رهبران حکومت وحدت ملی در حالی به ایالات متحده سفر می‌کنند که تا کنون سرنوشت شماری از اعضای باقی‌ماندۀ کابینه مشخص نیست و پارلمان هم‌چنان بر معرفی نامزدوزیران تاکید دارد.

مک کنلی نیز گفته‌است که رهبران حکومت وحدت ملی باید نامزدوزیران باقی‌ماندۀ کابینه را باید پیش از سفر به واشنگتن معرفی کنند.