10250069_672513302816436_9193114948654810316_nرییس جمهور افغانستان پس از اعتراض‌های پی‌هم ورزش‌کاران افغان و کناررفتن برخی از آنان دستور بررسی همه‌جانبۀ دوسیه‌های فدارسیون‌های ورزشی را داده‌است.

موجودیت فساد در فدراسیون‌های ورزشی افغانستان در سال‌های اخیر انتقادهای زیاد برخی از ورزش‌کاران را به دنبال داشته‌است.

چندی‌پیش روح‌الله نیک‌پا مدال‌آور المپیکی تکواندوی افغانستان، محمود حیدری و مسعود کریمی مدال‌آوران و ملی‌پوشان فدراسیون تکواندوی افغانستان به دلیل آن‌چه از سوی آنان فساد در فدراسیون تکواندو خوانده می‌شد، از تیم ملی کنار رفتند.

در سال جاری گزارش‌هایی به نشر رسید که در فدراسیون‌های ورزشی، به ویژه تیم ملی المپیک شماری با امضای اسناد تقلبی به بهانۀ فرستادن ورزش‌کاران به بیرون از کشور مقدار زیادی پول را گرفته و به جیب شخصی‌شان زده‌اند.

رییس جمهور افغانستان طی فرمانی هیئتی را موظف کرده تا دوسیه‌های فساد مالی، مسایل تشکیلاتی، بودجه و راه‌اندازی انتخابات مجدد در فدراسیون‌های ورزشی و وظیفه‌ها بین ریاست‌های عمومی تربیت بدنی را بررسی و تفکیک نمایند.

این هیئت را به خاطر حمایت از ورزش‌کاران و محو فساد در اداره‌های ورزشی کشور به ریاست عبدالسبحان رؤوف، رییس عمومی نظارت و ارزیابی ادارۀ امور توظیف کرده‌است.

در چارچوب این هیئت نمایندۀ با صلاحیت دادستانی کل، ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری، مشاور معاونیت اول ریاست جمهوری در امور جوانان، نمایندۀ وزارت مالیه، کمیسیون مستقل انتخابات و نماینده‌گان ریاست عمومی امور حقوقی، تقنینی و قضایی ریاست عمومی ادارۀ امور نیز حضور دارند.

هم‌چنان رییس جمهور در این فرمان کار رییس عمومی تربیت بدنی را تا پایان بررسی هیئت توظیف‌شده به تعلیق در آورده و جان علم حسنی، معاون فنی و مسلکی این ریاست به عنوان سرپرست آن برگزیده شده‌است.