شبکه‌های اجتماعی روز پنج‌شنبه(7حوت) تصویرهای یک دختر جوان افغان را به نشر رسانیدند که به رسم اعتراض در برابر خشونت‌های خیابانی علیه زنان زره به تن کرده و به جاده‌ها برامده‌است.

10428545_459115574243204_5898140385689378142_n

تصاویر نشان می‌دهند که دختر زره‌پوش از خشونت‌های خیابانی در برابر زنان به تنگ آمده با پوشیدن زره مدتی را در منطقۀ کوتۀ سنگی کابل راه می‌پیماید و انبوهی از مردان متعجب به دنبالش راه افتاده‌اند.

هم‌چنان دیده می‌شود که این دختر بخش‌هایی از بدنش که بیش‌تر زنان از آن ناحیه‌ها در خیابان‌ها مورد اذیت قرار می‌گیرند را به گونۀ نمادین توسط لباس آهنین پوشش داده‌است.

دوستان این دختر می‌گویند که وی خواسته درد زنان را به نمایش بگذارد و با آن‌که برخی‌ها از فرصت استفاده کرده دست‌اندازی کردند، به طرف وی سنگ پرتاب نموده اذیتش کردند و حتا با لگد استقبالش کردند، اما مسیر هشت‌دقیقه‌یی روی پلی در کوتۀ سنگی را گام برداشته و پس از آن از ناگزیری سوار بر موتر شده‌است.

در تصاویر دیده می‌شود که این دختر در میان انبوه مردم می‌رود و شهروندان نیز با نگاه‌های عجیب‌شان وی را دنبال می‌کنند ویا از پشت وی اداهایی را در می‌آورند.

1924329_912445922139331_7663538363355638243_n1959451_912446045472652_5648064700578495371_n11006418_912446098805980_7207150018838513161_n

این نخستین اعتراض مدنی این‌چنینی زنان در افغانستان است که در برابر رفتار بد و آزار و اذیت مردان در خیابان‌ها صورت می‌گیرد.

این عمل‌کرد واکنش‌های گوناگون کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته و شماری با استقبال از این دختر کارش را یک اقدام مدنی خوانده از وی ستایش کرده‌اند و شماری نیز آن را در مخالفت با دین و ترویج فرهنگ غربی می‌دانند.

خشونت‌های خیابانی علیه بانوان افغان تا کنون نزد شماری از مردان کشور به عنوان یک فرهنگ تلقی می‌شود و در بخش‌های پر جمع و جوش و در فروش‌گاه‌های شهرها، به ویژه کابل زنان به دلیل این‌که از سوی مردان با دست، شانه و دیگر بخش‌ها اذیت فزیکی می‌شوند، اغلب به خاطر اجرای کارشان رفته نمی‌توانند و در کوچه‌ها و خیابان‌ها خود را مصؤون احساس نمی‌کنند.

این در حالی‌ست که چندی‌پیش گزارش‌ها در مورد خشونت‌های خیابانی زنان حتا توسط پولیس و نیروهای امنیتی در ولایت غربی هرات به نشر رسید.