Gen.-Muradوزارت دفاع افغانستان می‌گوید که جنرال مراد علی مراد، فرمان‌دۀ پیشین کل نیروهای زمینی به عنوان معاون رییس ستاد ارتش ملی افغانستان مقرر شده‌است.

وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید جنرال مراد پس از آن‌که از سوی دفتر ریاست جمهوری تایید گردید، در پست معاونت رییس ستاد ارتش مقرر شد.

در خبرنامۀ وزارت دفاع آمده‌است که این تصمیم به هدف توسعۀ مهارت‌های کاری، عمل‌کرد به‌تر در امور و حفظ ثبات در کشور گرفته شده‌است.

جنرال مراد پیش از این به عنوان فرمان‌دۀ کل نیروهای زمینی ارتش اجرای وظیفه می‌نمود.

آقای مراد از زمان سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ به این‌طرف در بخش‌های مختلف برای ارتش ملی افغانستان اجرای مسؤولیت کرده‌است.

وی پیش از این در پست‌های فرمان‌دۀ قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال و معاون فرمان‌دهی ۲۰۳ تندر نیز کار کرده‌است.

در خبرنامۀ وزارت دفاع هم‌چنان افزوده شده که جنرال رحمت‌الله که پیش از این در دفتر رییس ستاد اردش در بخش کادر و پرسونل وظیفه داشت نیز به عنوان فرمان‌دۀ گارنیزیون کابل منصوب شده‌است.