Untitledنیروهای امنیت ملی افغانستان دو انتحارکننده و هشت نفر هراس‌افگن را بازداشت نمودند.

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که نیروهای امنیت ملی طی یک عملیات ویژه در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، دو فرد انتحاری را بازداشت کرده‌اند.

این انتحارکننده‌ها قصد انجام حملۀ انتحاری را در ولسوالی بهسود داشته‌اند، اما پیش از آن با دو واسکت انتحاری عیارشده توسط گوشی مبایل و یک تفنگ‌چه بازداشت گردیده‌اند.

هم‌چنان نیروهای امنیت ملی در یک عملیات مشترک با نیروهای امنیتی در ننگرهار سه هراس‌افگن از اعضای گروه تروریستی ملا عصمت عاصم را از پا در آورده‌اند.

این عملیات را در منطقۀ تنگی زمرخیل ولسوالی پچریگام ننگرهار راه‌انداخته‌اند و هشت نفر دیگر را به شمول یک فرمان‌دۀ طالبان به نام لطف‌الله بازداشت کرده‌اند.

این در حالی‌ست که طی یک ماه اخیر هراس‌افگنی، به ویژه حمله‌های انتحاری و انفجار ماین‌های کنار جاده در کشور کاهش یافته و مقام‌های امنیتی دلیل آن را فعالیت نیروهای امنیتی و کشف پیش از وقوع این روی‌دادها می‌دانند.