n00063179-bنیروهای امنیت ملی افغانستان یک مخفی‌گاه ماین‌های مقناطیسی شبکۀ حقانی و چندین هراس‌افگن را در شهر کابل کشف و بازداشت کرده‌اند.

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که یک مخفی‌گاه ماین‌های مقناطیسی شبکۀ حقانی را در ساحۀ پل چرخی شهر کابل کشف و یک انتقال‌دهندۀ ماین به نام محمد آصف را نیز بازداشت شده‌است.

از این مخفی‌گاه چهار حلقه‌ماین مقناطیسی، چهار تخت ریموت کنترول، 10 کپسول انفجاری، یک لباس نظامی، یک قطعه کارت هویت جعلی ارتش ملی و 12500افغانی پول نقد به دست آمده‌است.

هم‌چنان دونفر دیگر از ماین‌گذاران حرفه‌یی نیز به نام هدایت‌الله مشهور به خزان و قسیم در منطقۀ خواجۀ نور ناحیۀ هفتم شهر کابل در جریان ماین‌گذاری بازداشت شده‌اند.

این افراد اعتراف نموده‌اند که در این بخش کابل چندین‌بار نیروهای ارتش ملی را آماج انفجارهای ماین مقناطیسی قرار داده‌اند.

در خبرنامه آمده‌است که نیروهای امنیت ملی طی یک عملیات ویژه مقدار زیادی جنگ افزار را نیز از ناحیۀ پنجم شهر کابل به دست آورده‌اند.

این در حالی‌ست که روز گذشته نیروهای امنیت ملی افغانستان یک سازمان‌دهندۀ حمله‌های انتحاری شبکۀ حقانی را با یک انتحارکننده پیش از انجام حملۀ انتحاری در کابل بازداشت کردند.

از سویی، در سه‌هفتۀ اخیر حمله‌های هراس‌افگنانه و مسلحانه، انفجارها و ناامنی در پایتخت نسبت به هفته‌های قبل کاهش یافته‌است.