drone-strikeهفت‌تن از هراس‌افگنان در یک حملۀ هوایی نیروهای خارجی در روستای کین کلی ولسوالی سپیرۀ ولایت خوست کشته شدند.

ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این روی‌داد ساعت 10:00 پیش از چاشت امروز(یک‌شنبه 14جدی) رخ داده‌است.

بر بنیاد این گزارش، تمام افراد کشته‌شده مربوط به گروه شبکۀ حقانی بوده‌اند.

در خبرنامه آمده‌است، موتر این هراس‌افگنان زمانی آماج حملۀ هوایی قرار گرفت که در بخش‌هایی از این ولایت در حال حرکت بودند.

حمله‌های هوایی نیروهای ناتو در افغانستان در حالی جریان دارد که از پایان ماموریت جنگی این نیروها چیزی کم یک‌هفته می‌گذرد.