abdullah-ghani-07-sep-14گزارش‌ها می‌رسانند که محمد اشرف غنی، ریس جمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت افغانستان در مورد ۱۷وزارت به توافق رسیده‌اند.

منابع نزدیک به رییس جمهور و رییس اجرایی گفته‌اند که تنها ۹وزارت باقی مانده و دورهبر در مورد ۱۷وزارت به توافق رسیده‌اند.

گفته می‌شود در تقسیماتی که میان دوطرف صورت گرفته ۹وزارت به رییس جمهور و هشت وزارت به رییس اجرایی رسیده‌است.

بر بنیاد این گزارش، رییس جمهور در این جمع وزارت دفاع ملی و خارجه را به رییس اجرایی داده و وزارت داخله و مالیه را به خودش گرفته‌است.

هم‌چنان این منابع گفته‌اند که در گزینش ریاست عمومی امنیت ملی هیچ تغییراتی نخواهد آمد.

این در حالی‌ست که سه‌ماه از ایجاد حکومت جدید می‌گذرد اما گفته می‌شود اختلاف نظرهای جدی هنوز میان دورهبر در مورد چگونه‌گی تقسیم وزارت‌خانه‌ها جریان دارد و تا کنون به توافق رسیده‌اند.

به درازاکشیدن تشکیل کابینۀ حکومت وحدت ملی واکنش مردم و شماری از مقام‌های ارشد حکومت افغانستان را برانگیخته‌است.

پیش ازین عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهور در گفت‌گویی با رسانه‌ها از پافشاری رییس اجرایی برای چگونه‌گی تقسیم قدرت انتقاد کرد.

اما روز گذشته آقای عبدالله در پاسخ به این گفته‌ها اشاره کرد که وی در این زمینه فقط با رییس جمهور طرف است.

انتظار می‌رود پیش از برگزاری نشست لندن کابینۀ جدید افغانستان تشکیل و نامزد وزیران برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده‌گان فرستاده شوند ولی تا کنون زمان مشخص آن معلوم نیست.