877AC085-D160-4639-A460-D6FFE749C333_w640_r1_sمحمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان یک‌بار دیگر تاکید می‌کند که به خاطر تامین عدالت اصلاحاتی را در سیستم دادستانی کشور ایجاد خواهد کرد.

رییس جمهور غنی روز گذشته در جریان بازدید از نظارت‌خانۀ کابل با اظهار این مطلب گفت که به خاطر تامین بیش‌تر عدالت، در انتخاب قضات از دقت کار خواهد گرفت.

این در حالی‌ست که آقای غنی از نخستین‌روز آغاز کاری‌اش از ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان انتقاد کرده بر تامین عدالت در کشور تاکید کرد.

وی در این بازدید هم‌چنان افزود که حفاظت از جامعه وظیفۀ اخلاقی و معنوی دولت است و ادعاهای زنا باید ثابت گردد تا حثیت زنان افغان پای‌مال نگردد.

رییس جمهور روز گذشته در یک دیدار غیر منتظره از نظارت‌خانۀ کابل دیدار و با زندانیان گفت‌گو کرد.

وی در این بازدید بر و توجه دادستانی، پولیس و قضات در زمینۀ تامین عدالت تاکید کرد.