10690017_709577365785175_744759755477802978_nعبدالسلام عظیمی، قاضی‌القضات و سرپرست ریاست دادگاه عالی افغانستان به گونۀ رسمی از موقفش کنار رفت.

دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که رییس جمهور غنی پیش از ظهر روز پنج‌شنبه(۱ عقرب) طی مراسمی استعفای آقای عظیمی را پذیرفته‌است.

در خبرنامه آمده‌است که رییس جمهور افغانستان از آقای عظیمی به خاطر کارکردهایش در خصوص تامین عدالت و قانون در کشور ستایش کرده‌است.

رییس جمهور احمدزی هم‌چنان مدال غازی امان‌الله خان را نیز به خاطر تقدیر از کارکردهای سرپرست دادگاه عالی برای وی داده‌است.

گفته می‌شود عبدالسلام عظیمی چندروز پیش درخواست استعفایش را به رییس جمهور افغانستان سپرده بود.

این در حالی‌ست که رییس جمهور احمدزی در نخستین روز کاری‌اش به عنوان رییس جمهور افغانستان از سیستم قضایی افغانستان انتقاد کرده و خواستار اصلاحات در آن شده بود.

ای سویی، یک بررسی تازۀ موسسۀ گالوپ که نظام قضایی ۱۲۳کشور جهان را بررسی کرده، نشان می‌دهد که تنها ۲۵درصد از مردم افغانستان به نظام قضایی کشور اعتماد دارند.