mosharekat_news1209591مقام‌ها در ولایت فراه می‌گویند که چهارزن در این ولایت از سوی طالبان در یک محکمۀ صحرایی تیرباران شدند.

جاوید افغان، سخن‌گوی والی فراه با تایید این روی‌داد می‌گوید که این زنان دوروز پیش از سوی طالبان ربوده شده بودند.

به گفتۀ وی، نیروهای امنیتی جسدهای این زنان را از کوه‌ها دریافته و اکنون به بیمارستان شهر فراه انتقال یافته‌اند.

طالبان این زنان را به اتهام داشتن رابطۀ غیر اخلاقی با مردان ربوده و پس از آن کشته‌اند.

این روی‌داد در چندسال اخیر تازه‌گی ندارد و طالبان تا کنون چندین‌بار مردان و زنان رد در محکمه‌های صحرایی به تیر بسته‌اند.

از سویی، نهادهای مدافع حقوق زن و وزارت امور زنان افغانستان چندی‌پیش ضمن نگرانی، از افزایش خشونت‌ها علیه زنان خبر دادند.