14196212164200104364595226181124573217111یک کارمند مددرسانی آلمانی که از مدت دوسال بدین‌سو در پاکستان ناپدید شده بود، در افغانستان آزاد گردیده‌است.

در اعلامیه‌یی که از سوی وزارت خارجۀ آلمان به نشر رسیده آمده‌است که این مرد آلمانی که در شهر ملتان پاکستان ربوده شده بود، در افغانستان آزاد گردیده‌است.

بر بنیاد این اعلامیه، از نگاه به‌داشتی(صحی) این مددرسان آلمانی در وضعیت خوبی به سر می‌برد.

این کارمند در موسسۀ کمکیی زیر نام کمک جهانی علیه فقر کار می‌کرده‌است.

گفته می‌شود نیروهای ویژۀ آلمان در رهایی این کارمند مددرسان سهم داشته‌اند و وی در روزهای نزدیک به آلمان برگردانیده خواهد شد.