Hamid Karzai in Denmarkحامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که با حکومت جدید وحدت ملی هم‌کاری خواهد کرد.

آقای کرزی، که روز دوشنبه(۷ میزان) قدرت سیاسی را به گونۀ رسمی قدرت سیاسی را به اشرف غنی احمدزی تحویل کرد، در جریان سخن‌رانی در محفلی که به همین مناسبت برگزار گردیده بود تاکید کرد که با تمام توان هم‌کار رییس جمهور جدید و رییس اجرایی حکومت افغانستان خواهد بود.

رییس جمهور پیشین افغانستان گفت ازین‌که قدرت را پس از ۱۳سال حکومت به رییس جمهور جدید منتخب افغانستان انتقال می‌دهد، به خودش افتخار می‌کند.

وی تاکید کرد که یکی از کارهای ناتکمیل در افغانستان برقراری صلح است و حکومت جدید باید در این راستا تلاش کند.

کرزی هم‌چنان از مردم افغانستان خواست تا با حکومت جدید افغانستان هم‌کار باشند.

این نخستین‌باری بود که حکومت افغانستان پس از برگزاری انتخابات از یک رییس جمهور به رییس جمهور دیگر انتقال می‌یابد.

حامد کرزی که سیزده‌سال پیش قدرت را به گونۀ مسالمت‌آمیز از برهان‌الدین ربانی تسلیم گرفته بود، پس از سیزده‌سال زمام‌داری افغانستان ارگ‌نشینی را تسلیم جانشینش اشرف غنی احمدزی نمود.