52bc80909039162b4c8e8e1c49c5bf01_XLجنگ در ولسوالی دربابای ولایت ننگرهار، به حمایت استخبارات پاکستان دوباره از سر گرفته شد.

فرماندۀ امنیۀ این ولایت می‌گوید که جنگ در ولسوالی دربابا پس از شش‌روز پایان یافته بود اما طالبانی که فرار نموده بودند، روز گذشته پس از تجهیز(از سوی استخبارات پاکستان) دوباره به این ولسوالی حمله کرده‌اند.

به گفتۀ وی، تا کنون در عملیاتی که در این ولسوالی به ضد طالبان راه‌اندازی شده ۱۵۰طالب کشته و چندین‌تن دیگر که بیش‌ترشان پاکستانیان بودند، زخمی و بازداشت گردیده‌اند.

این ولسوالی به دلیلی که در بخش مرزی با پاکستان قرار دارد در این اواخر بیش‌تر شاهد ناآرامی‌ها بوده‌است.