us_546ناتو می‌گوید که پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور جدید افغانستان امضاء خواهد کرد.

یک مقام ارشد ناتو، که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری رویترز گفته‌است که اشرف غنی احمدزی رییس جمهور منتخب افغانستان پس از پایان مراسم تحلیف پیمان‌های حضور نیروهای ناتو پس از سال ۲۰۱۴در افغانستان را امضاء خواهد کرد.

وی گفته‌است که ما انتظار داریم اشرف غنی احمدزی روز دوشنبه پس از مراسم تحلیف در ۲۴ساعت توافق‌نامه‌ها با امریکا و ناتو را امضاء کند.

این مقام ارشد ناتو گفته‌است که آنان روز سه‌شنبه در موقف گرفتن آماده‌گی‌ها برای مسؤولیت‌های سال آیندۀ خود در افغانستان خواهند بود.

پیمان امنیتی کابل واشنگتن، که یکی از تنش‌برانگیزترین موردها در آخر حکومت رییس جمهور کرزی بود پس از بروز اختلاف نظرهای امریکا با پیش‌شرط‌های وی در این زمینه از امضای آن سر باز زد.

اما اکنون امریکا تاکید می‌کند که این پیمان به زودی میان حکومت افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا به امضاء خواهد رسید