22042013bigops5(1)در عملیات های مشترک تصفیه یی نیروهای امنیتی کشور در ۲۴ ساعت گذشته  ،۱۰۱ شورشی طالب کشته شدند.
این عملیات ها که در مربوطات ولایت های کندز ، زابل ، هلمند ، ننگرهار ، جوزجان و ارزگان به همکاری نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی راه اندازی گردیده بود ،۲۰ شورشی زخمی و۲ شورشی دیگر ازسوی نیروهای امنیتی کشور بازداشت شدند.
در میان افراد کشته شده شورشیان، چندین فرمانده محلی این گروه نیز شامل است و بیشترین تلفات به شورشیان در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار وارد گردیده است.
این  عملیات ها به منظور پاکسازی محلات از وجود شورشیان در مربوطات این ولایت ها راه  اندازی شده بود.
در این عملیات ها مقداری جنگ افزار سبک و سنگین نیز بدست نیروهای امنیتی کشور افتاده است.
هم چنان نیروهای پولیس ملی ، ۸ حلقه ماین را از مربوطات ولایت پکتیکا کشف و خنثی نمودند.
این ماین ها به تازه گی از سوی شورشیان به منظور اعمال تخریبی وتروریستی جاسازی شده بود .