در پهلوی سایر احساسات هیجان که تماشا گران در جریان بازی های جام جهانی از خود نشان می دهند، یکی از جالب ترین حاشیه ها نقاشی ستاره های فوتبال بالای سر تماشا چیان است که مهارت خاص سلمان ها را نشان می دهد.

363689_691    363685_590 363684_944 363683_189  363681_573363687_742363688_323363686_215363682_720