imagesوزارت دفاع ملی افغانستان می‌گوید که ۱۰تن از منسوبان ارتش ملی به اثر انفجار مین در ۴۸ساعت گذشته کشته شده‌اند.

نبی عظیمی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی افغانستان می‌گوید که در ۴۸ساعت گذشته ۱۹تن از منسوبان ارتش در پی انفجار ماین‌ها کشته شده‌اند.

هم‌چنان به گفتۀ وی، در این ۴۸ساعت ۶۰ جنگ‌جوی طالب کشته و ۳۷تن آنان زخمی گردیده‌اند.

این شمار جنگ‌جویان در ۶ ولایت کشور کشته و زخمی شده‌اند.