09EF404A-3D85-44D6-827D-35F3784B914C_mw1024_s_nنماینده‌گی سازمان ملل متحد در کابل، از طرف‌های درگیر در افغانستان می‌خواهد تا به ماه رمضان حرمت گذاشته در این ماه دست از جنگ بردارند.

یان کوبیش، فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد(یوناما) در افغانستان در اعلامیه‌یی رمضان را به مردم افغانستان تبریک گفته می‌گوید که در این برهۀ زمانی به ثبات بیش‌تر نیاز است و باید با استفاده از آرامش در این ماه، زمینه برای رسیدن به هدف مطلوب مساعد گردد.

آقای کوبیش گفته‌است:” از تمام طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهم که به حرمت این ماه احترام قایل شوند و به خانه‌واده‌های افغان مجال آن را بدهند که در ثبات و ارامش به عبادت و تجلیل از این ماه بپردازند.”

وی هم‌چنان می‌گوید که نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان غیر جانب‌دار بوده و به مدرم افغانستان در تلاش شان برای تامین وحدت، امنیت، ثبات و رفاه ثابت‌قدم باقی خواهد ماند.