imagesنزدیک به بیست ‌نفر در یک روی‌داد ترافیکی در شاه‌راه کابل- مزار شریف، زمانی کشته و زخمی شدند که یک موتر ۴۰۴ با موتر باربر برخورد نمود.

منیر احمد فرهاد، سخن‌گوی والی بلخ می‌گوید که این روی‌داد ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۷ سرطان در دوراهی حیرتان اتفاق افتاده‌است.

به گفتۀ وی، در این روی‌داد پنج سرنشین موتر مسافربری به شمول دو کودک، یک زن و دو مرد  کشته و ۱۶ نفر زخمی گردیده‌اند.

نور محمد فیض، رییس بیمارستان شهر مزار شریف می‌گوید که پنج‌تن از زخمیان در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند.

گفته می‌شود، در این روی‌داد موتر مسافربری که از کابل به طرف بلخ در حال حرکت بوده با موتر باربری برخورد نموده‌است.

این در حالی‌ست که دی‌روز، ۱۷نفر در یک روی‌داد ترافیکی در ولایت ننگرهار کشته شدند.

روی‌دادهای ترافیکی به یکی از روی‌دادهای تقریبن هفته‌وار در افغانستان مبدل شده و هیچ روزی نیست که موتر، موتر سایکل ویا هم دیگر وسایل رفت و آمد برخورد ننمایند.

یکی از دلیل‌های بیش‌تر روی‌دادهای ترافیکی، خرابی جاده‌ها و بی‌تفاوتی راننده‌گان در صورت ازدهام موترها می‌باشند که سالانه چندین‌تن راهی مرگ می‌شوند.