10346654_1473894529511129_1035926656090019607_nچیزی کم ۱۰ روز از رویداد لغزش کوه در روستای آب‌باریک ارگوی بدخشان می‌گذرد، اما به تازه‌گی یک خانم ۴۵-۵۰ ساله از زیر خاک و سنگ ناشی از این روی‌داد بیرون کشیده می‌شود.

ریزه‌گل، یکی از افرادی که به اثر فرود آمدن کوه بالای روستایش مدت ۸ یا ۹ روز در زیر خاک‌ها بوده و ساعت ۲:۳۰ روز جمعه ۱۹ ثور توسط مردم محل از زیر خاک کشده شده‌است.

ریزه‌گل که در حال حاضر نخستین فردی‌ست تا کنون ازین روی‌داد جان به سلامت برده، به بیمارستان فیض‌آباد در مرکز بدخشان منتقل گردیده و پس از هر ساعت یک‌بار بی‌هوش می‌گردد.

به گزارش خامه، وی پس ازین‌که به هوش آمد گفت:” زمانی‌که کمی خاک از کوه فرود آمد، ما همه فرار کردیم و پس از چند دقیقه دوباره برگشتیم تا وسایل خود را بیرون انتقال دهیم اما تمام کوه لغزش کرد و ما زیر خاک‌ها ماندیم.”

این خانم افزود که پایش سخت شکسته و چندین بار فریاد نجات زده اما کسی صدایش را نشنیده‌است.

ریزه‌گل که نماز جنازۀ خودش را به گوش‌هایش شنیده، تا کنون نمی‌داند که کسی از اعضای خانه‌واده‌اش زنده است یا خیر.

این خانم هم‌چنان ادعا دارد که افراد دیگری نیز تا کنون در زیر خاک زنده‌اند و باید از آن‌جا کشیده شوند.

روی‌داد لغزش کوه بالای روستای آب‌باریک یکی از اسف‌ناک‌ترین و اندوه‌بارترین روی‌دادهای طبیعی حدود یک قرن در افغانستان بود که در آن ۳۰۰ خانه و صدها نفر زیر آوار خاک گیر ماندند.

در آغاز این روی‌داد والی بدخشان اعلام نمود که نماز جنازۀ غیابی برای قربانیان خوانده شود، اما بنا بر اعتراض مردم محل جست‌جو دوباره از سر گرفته شد و ریزه‌گل تا کنون نخستین فردی‌ست که طی این مدت در زیر آوار زنده مانده‌است.

شهرناز رنج‌بر/ بدخشان