عطا الله عمری،سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالدری می‌گوید که در زمینه مهار آب در افغانستان اقدام موثری صورت نگرفته است.
سرپرست این وزارت این سخنان را در سفرش به فاریاب می‌گوید که به گفته‌ی او، در حالی‌که افغانستان سرچشمه آب به کشورهای همسایه است، اما مردم افغانستان با چالش‌های آبی روبه‌رو هستند.

به گفته او درحالی که افغانستان سرچشمه آب به کشور های همسایه است و اما مردم افغانستان با چالش کم آبی روبرو هستند.
او افزود: ” افغانستان در سرچشمه قرار گرفته، به چهار طرف مثل پاکستان، ازبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، و ایران آب می‌دهد و اما از هیچ ملک به ملک ما آب نمیاید.»

وی در ادامه سخنانش همچنان گفت :« آب در کوزه ما تشنه لبان می‌گردیم.»

با این حال سرپرست این وزارت ضمن این که در مورد مدیریت آب سخن گفت افزود که : «ما استقلال غذای نداریم، در عموم در همه موارد از جمله خوراک، پوشاک و امثال این ها محتاج کشور های دیگر هستیم.»