مسوولان در اداره ملی احصائیه و معلومات می‌گویند در سه ماه اول سال روان برای ۷۰۲ هزار و ۱۴۸ تن از شهروندان کشور تذکره الکترونیکی توزیع شده است.

این اداره  به تازگی اعلام کرده که آنان این  تعداد تذکره الکترونیکی را   از طریق ۷۶ مرکز توزیع تذکره الکترونیکی و آسان خدمت در سراسر کشور، توانسته اند که  در سه ماه اول سال روان توزیع کنند.

در خبرنامه  اداره ملی احصائیه و معلومات آمده که  بیش‌ترین تذکره‌های توزیع‌شده الکترونیکی در سه ماه اول سال روان، در ولایت کابل بوده که برای بیش از ۱۳۱ هزار تن از هم‌وطنان توزیع شده است.

بر بنیاد خبرنامه پس از کابل، در ولایت‌ هرات بیش از ۶۸ هزار، در بلخ بیش از ۴۵ هزار، در ننگرهار حدود ۳۴ هزار و در ولایت کندز بیش از ۳۲ هزار تذکره الکترونیکی توزیع گردیده است.

گفتنیست که در سه ماه اول سال روان در سراسر کشور برای ۱۸ هزار تن از هم‌وطنان دیگر، خدمات پس از توزیع تذکره الکترونیکی نیز ارایه شده است.